بکاب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/71%
حجم
6
0
/
8
0
9
0
M
تصویر نماد بکاب

بکاب

|ممنوع-متوقف
صنایع جوشکاب یزد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/71%
حجم معاملات
6
0
/
8
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,750پایین ترین قیمت14,000

  بازده ماهانه

  بکابصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بکاب
 • ارزش بازار
  7/08 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  ,
  8
  0
  9
  0
  0
  0
  ,
  4
  0
  6
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %1/4
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  283/50 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/8
15,150بازه قیمت روز13,710
99/51 B
حقیقی
99/51 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/92
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/04 Mسهم
 • تعداد سهام
  490,700,000
 • درصد شناور
  %54/20
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/11
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مدیریت تالارایرانیان-سهامی خاص-19/57%شرکت سیوان گسترمهرکیش-سهامی خاص-7/95%شرکت توسعه گسترش آزمایش-سهامی خاص-6/95%شرکت گسترش صنایع پیام-سهامی عام-5/63%شرکت توسعه وگسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس-س ع-4/55%شخص حقیقی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد