تکشا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/58%
حجم
3
0
3
0
5
0
/
6
0
6
0
K
0

تکشا

|مجاز
گسترش صنایع وخدمات کشاورزی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/58%
حجم
3
0
3
0
5
0
/
6
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -10/14
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/9%
  • صنعت+2%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت69,980پایین ترین قیمت65,550

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 13/42 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/17%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/36 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 187/59 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/42
72,340بازه قیمت روز65,460
20/64 B
حقیقی
22/00 B
1/95 B
حقوقی
590/90 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/8
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 333/93 K
 • تعداد سهام200,000,000
 • سهام شناور
  20/79 %
نسبت‌های مالی
 • P/E86/68
 • P/Eگروه14/63
 • EPS760
 • P/S
  21/19
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 628/56 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/09 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  PRXسبد-شرک11526--موس24301-43/96%موسسه اندوخته شاهد11/19%شرکت ذخیره شاهد-سهامی خاص-8/42%شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر-سهامی عام3/07%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار2/98%بانک دی-سهامی عام-2/59%شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو1/82%شخص حقیقی1/7%شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان-سهامی خاص-1/21%شخص حقیقی1/21%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر-سهامی عام
  6/15 M
  50/00 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار
  5/98 M
  -14/44 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8400/44
19/64 B
41/04 T
5/5%
-1/12 B
2/496/75
لازمالازما
64,300-0/38
111/40 B
13/99 T
1/88%
-19/59 B
1/06200/21
تپکوتپکو
2,068-2/4
81/05 B
43/68 T
5/86%
-8/08 B
0/87724/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/24%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
8,9006/78
69/20 B
7/48 T
1%
10/08 B
1/11123/79
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9901/37
13/83 B
30/78 T
4/13%
-1/52 B
1/566/54
تفیروتفیرو
42,9503
339/86 M
515/40 B
0/07%-119/89
لخزرلخزر
14,6100/2
8/42 B
24/30 T
3/26%
181/22 M
0/987/22
تکمباتکمبا
6,8301/48
23/77 B
11/77 T
1/58%
2/98 B
1/2619/85
تایراتایرا
8,780-1/25
15/87 B
112/38 T
15/07%
-514/09 M
1/166/66
لابسالابسا
6,9004/97
27/81 B
18/63 T
2/5%
2/95 B
3/5913/68
لسرمالسرما
29,140-4/52
17/58 B
6/35 T
0/85%
-698/73 M
0/6470/52
لبوتانلبوتان
14,800-3/18
10/91 B
37/00 T
4/96%
-4/38 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,0900/99
8/62 B
2/87 T
0/39%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,900-3/11
767/66 M
13/77 T
1/85%
0/00
2-
انتخابانتخاب
28,550-1/4
35/37 B
285/50 T
38/28%
-20/99 B
1/27-
گلدیراگلدیرا
8,5404/42
801/92 B
71/43 T
9/58%
181/12 B
1/4-