وملی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/74%
حجم
5
0
9
0
1
0
/
9
0
6
0
K
0

وملی

|مجاز
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/74%
حجم
5
0
9
0
1
0
/
9
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  3
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  52/9
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/7%
  • صنعت-5/7%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت210,900پایین ترین قیمت198,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 51/54 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  0
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/24%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 8/51 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 286/84 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
210,900بازه قیمت روز190,820
122/48 B
حقیقی
113/97 B
877/20 M
حقوقی
9/39 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
39,648
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 98/94 K
 • تعداد سهام247,360,000
 • سهام شناور
  18/37 %
نسبت‌های مالی
 • P/E65/43
 • P/Eگروه144/35
 • EPS3,223
 • P/S
  56/74
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 371/44 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 694/28 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -78/2%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا2/06%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چرمش
چ
1,0000
0/00
130/00 B
100%---