وملی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/4%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/98%
حجم
1
0
4
0
0
0
/
6
0
4
0
K
0

وملی

|مجاز
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/4%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/98%
حجم
1
0
4
0
0
0
/
6
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  14/72
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/3%
  • صنعت-5/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت214,200پایین ترین قیمت204,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 52/20 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  6
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/06%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/19 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 175/69 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/72
229,570بازه قیمت روز207,710
48/31 B
حقیقی
51/07 B
4/16 B
حقوقی
1/40 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
40,154/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 98/94 K
 • تعداد سهام247,360,000
 • سهام شناور
  18/37 %
نسبت‌های مالی
 • P/E64/84
 • P/Eگروه144/35
 • EPS3,223
 • P/S
  56/23
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -78/2%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا2/06%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چرمش
چ
1,0000
0/00
130/00 B
100%---