وملی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/52%
حجم
2
0
6
0
6
0
/
3
0
2
0
K
تصویر نماد وملی

وملی

|مجاز
گروه صنعتی ملی (هلدینگ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/52%
حجم معاملات
2
0
6
0
6
0
/
3
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -60/44
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت249,940پایین ترین قیمت231,020

  بازده ماهانه

  وملیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -8,382,593,640ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وملی
 • ارزش بازار
  58/92 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/11
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -8/38 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  181/55 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/61
264,160بازه قیمت روز229,600
55/37 B
حقیقی
63/75 B
8/38 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
100
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  98/94 Kسهم
 • تعداد سهام
  247,360,000
 • درصد شناور
  %18/21
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 76/93
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -78/2%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا2/24%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد