ختوقا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
حجم
1
0
0
0
/
4
0
2
0
M
تصویر نماد ختوقا

ختوقا

|مجاز
قطعات اتومبیل ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
4
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  8/73
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,690پایین ترین قیمت5,410

  بازده ماهانه

  ختوقاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  399,616,870ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ختوقا
 • ارزش بازار
  34/42 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  6
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/17
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  399/62 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  192/11 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/12
5,880بازه قیمت روز5,120
57/82 B
حقیقی
57/42 B
0
حقوقی
399/62 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/13
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/57 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,201,312,000
 • درصد شناور
  %49/59
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -4/64
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-47/31%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان1/99%شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد