قزوین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
7
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
7
0
4
0
%
حجم
سهم
2
0
M
تصویر نماد قزوین

قزوین

|مجاز
کارخانجات قند قزوین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
7
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
7
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -8/43
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,390پایین ترین قیمت7,200

  بازده ماهانه

  قزوینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -6/59 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قزوین
7,480بازه قیمت روز7,200
4/71 B
حقیقی
11/31 B
9/81 B
حقوقی
3/22 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  14/90 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -6/59 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  157/10 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/42
 • حجم عرضه807/40 K
 • حجم تقاضا568/41 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
7,200141,8581
7,22048,0001
7,2602,0001
7,2801,5701
7,34020,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/85
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/89 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,069,444,000
 • درصد شناور
  %19
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/03
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(قشکر)،(قنیشا)،(قمرو)،(قزوین)،(سفار)،(دسبحان)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۴۹”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(قنیشا)،(قمرو)،(قزوین)،(قهکمت)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱۱:۳۳”
  توقف نماد (قزوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۹:۵۷”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دسینا)،(فملی)،(قزوین)،(قشهد)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۹:۵۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دسینا)،(فملی)،(قزوین)،(قشهد)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی پویاگستردنیا-سهامی خاص-67/73%شرکت بازرگانی بین المللی زرین دانه نشاط-ب.م.م-2/62%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-2/5%شخص حقیقی2/26%شرکت امیدآفرینان مدبر-سهامی خاص-1/91%شخص حقیقی1/55%شخص حقیقی1/35%شرکت قندهکمتان-سهامی عام-1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد