قزوین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
1
0
/
5
0
1
0
M
0

قزوین

|مجاز
کارخانجات قند قزوین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
1
0
/
5
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/59
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/9%
  • صنعت-0/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,860پایین ترین قیمت7,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/02 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/58 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 165/86 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/67
8,290بازه قیمت روز7,210
4/15 B
حقیقی
10/73 B
7/56 B
حقوقی
977/04 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/8
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/65 M
 • تعداد سهام2,069,444,000
 • سهام شناور
  19/65 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه25/21
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی پویاگستردنیا-سهامی خاص-67/73%شرکت بازرگانی بین المللی زرین دانه نشاط-ب.م.م-2/62%شخص حقیقی2/26%شرکت امیدآفرینان مدبر-سهامی خاص-1/91%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/81%شخص حقیقی1/55%شخص حقیقی1/35%شرکت قندهکمتان-سهامی عام-1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,2400/73
21/47 B
28/84 T
8/64%
-4/77 M
1/36-
قیستوقیستو
10,770-2/97
121/55 M
16/16 T
4/84%
0/00
1-
قارومقاروم
98,450-2/98
3/86 B
33/79 T
10/12%
-3/17 B
0/32-
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,140-1/26
4/48 B
4/64 T
1/39%
-937/07 M
0/67-
قشیرقشیر
9,3004/96
74/26 B
7/24 T
2/17%
9/31 B
1/2-
قشکرقشکر
2,7510/59
7/94 B
6/77 T
2/03%
-1/38 B
0/79-
قثابتقثابت
2,7550/72
34/86 B
17/81 T
5/33%
252/15 M
0/46-
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,030-0/61
13/18 B
14/45 T
4/33%
-7/42 B
0/32-
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
29,9204/99
52/53 B
20/79 T
6/23%
1/62 B
1/16-
قهکمتقهکمت
10,790-0/18
4/93 B
30/70 T
9/2%
-1/39 B
0/67-
قصفهاقصفها
142,780-0/53
5/33 B
27/84 T
8/34%
-206/04 M
0/7-
قنیشاقنیشا
2,761-0/18
11/15 B
11/04 T
3/31%
-3/27 B
1/09-
قمروقمرو
9,110-2/07
4/36 B
18/22 T
5/46%
-2/15 B
0/57-
قپیراقپیرا
12,070-2/48
3/25 B
30/53 T
9/14%
1/11 B
1-
قنقشقنقش
228,9502/99
47/59 B
31/82 T
9/53%
-2/29 B
0/69-
قشرینقشرین
7,6402/63
36/24 B
19/16 T
5/74%
-269/81 M
1/39-
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/22%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------