قزوین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/48%
حجم
1
0
/
8
0
7
0
M
0

قزوین

|مجاز
کارخانجات قند قزوین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/48%
حجم
1
0
/
8
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -2/38
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+12/55%
  • صنعت+5/79%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,480پایین ترین قیمت8,200

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/26 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/09%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/16 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 96/47 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/38
8,960بازه قیمت روز7,800
3/67 B
حقیقی
11/83 B
11/94 B
حقوقی
3/78 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/79 M
 • تعداد سهام2,069,444,000
 • سهام شناور
  19/37 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/2
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی پویاگستردنیا-سهامی خاص-67/73%شرکت بازرگانی بین المللی زرین دانه نشاط-ب.م.م-2/62%شخص حقیقی2/26%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-2/09%شرکت امیدآفرینان مدبر-سهامی خاص-1/91%شخص حقیقی1/55%شخص حقیقی1/35%شرکت قندهکمتان-سهامی عام-1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8
0
,
4
0
9
0
0
0
-1/74%
4
0
5
0
/
7
0
2
0
B
0
29/71 T
8/76%
-2/35 B
0/81-
قیستوقیستو
1
0
0
0
,
5
0
2
0
0
0
0/86%
5
0
/
9
0
1
0
B
0
15/78 T
4/65%
5/31 B
19/42-
قارومقاروم
8
0
6
0
,
6
0
5
0
0
0
-0/4%
2
0
/
6
0
0
0
B
0
29/74 T
8/77%
-1/34 B
0/9-
قجامقجام
6
0
,
6
0
1
0
0
0
2/8%
4
0
8
0
/
3
0
7
0
B
0
4/30 T
1/27%
7/37 B
0/95-
قشیرقشیر
1
0
0
0
,
0
0
1
0
0
0
4/38%
1
0
0
0
8
0
/
2
0
0
0
B
0
7/80 T
2/3%
9/44 B
1/32-
قشکرقشکر
2
0
,
9
0
2
0
8
0
2/09%
2
0
4
0
/
1
0
8
0
B
0
7/20 T
2/12%
3/11 B
1/65-
قثابتقثابت
2
0
,
8
0
6
0
1
0
1/06%
1
0
0
0
1
0
/
1
0
6
0
B
0
18/49 T
5/45%
-203/42 M
1/04-
قلرستقلرست
7
0
,
9
0
0
0
0
0
1/94%
1
0
4
0
/
4
0
6
0
B
0
14/22 T
4/19%
-2/81 M
1/23-
قشهدقشهد
1
0
6
0
,
8
0
4
0
0
0
3/82%
3
0
2
0
/
7
0
8
0
B
0
17/55 T
5/17%
199/75 M
0/98-
قهکمتقهکمت
1
0
1
0
,
4
0
9
0
0
0
0/17%
8
0
/
5
0
7
0
B
0
32/69 T
9/64%
-3/15 B
0/72-
قصفهاقصفها
1
0
5
0
6
0
,
9
0
3
0
0
0
-0/39%
7
0
1
0
/
2
0
5
0
B
0
30/60 T
9/02%
10/67 M
1/43-
قنیشاقنیشا
3
0
,
4
0
2
0
9
0
4/99%
3
0
3
0
/
1
0
0
0
B
0
13/72 T
4/04%
18/33 B
13/79-
قمروقمرو
1
0
0
0
,
0
0
0
0
0
0
1/11%
1
0
4
0
/
9
0
2
0
B
0
20/00 T
5/9%
-4/10 B
0/75-
قپیراقپیرا
1
0
2
0
,
0
0
2
0
0
0
-0/08%
3
0
/
2
0
5
0
B
0
30/40 T
8/96%
-640/66 M
0/42-
قنقشقنقش
1
0
7
0
4
0
,
6
0
0
0
0
0
0/09%
6
0
7
0
/
4
0
4
0
B
0
24/27 T
7/15%
1/16 B
0/98-
قشرینقشرین
1
0
0
0
,
1
0
7
0
0
0
-0/59%
4
0
/
1
0
3
0
B
0
25/51 T
7/52%
-2/98 B
0/07-