قرن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/83%
حجم (مشکوک)
9
0
/
6
0
9
0
M
تصویر نماد قرن

قرن

|مجاز
پدیده شیمی قرن|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/83%
حجم معاملات(مشکوک)
9
0
/
6
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  72/59
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,720پایین ترین قیمت10,950

  بازده ماهانه

  قرنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -16,999,083,530ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

قرن
 • ارزش بازار
  68/28 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/16
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -17/00 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  293/51 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/29
11,720بازه قیمت روز10,200
47/84 B
حقیقی
64/84 B
62/46 B
حقوقی
45/46 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,000,000,000
 • درصد شناور
  %15/33
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/81
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پدیده شیمی پایدار-سهامی خاص-58/14%شرکت واسط مالی آبان دوم-بامسئولیت محدود-14/6%PRXسبد-شرک60234--شرک16208-2/8%شرکت مدیریت سرمایه پدیده پایدار-سهامی خاص-2/34%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران2/01%PRXسبد-شرک60234--شرک16208-1/9%PRXسبد-شرک60234--شرک16208-1/8%صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد