فسازان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/39%
حجم
7
0
/
8
0
2
0
M
تصویر نماد فسازان

فسازان

|مجاز
غلتک سازان سپاهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/39%
حجم معاملات
7
0
/
8
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  30/65
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,275پایین ترین قیمت5,090

  بازده ماهانه

  فسازانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  790,890,570ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فسازان
 • ارزش بازار
  20/80 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  1
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/2
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  790/89 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  249/52 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/31
5,279بازه قیمت روز4,589
40/67 B
حقیقی
39/88 B
0
حقوقی
790/89 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/12
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/20 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,000,000,000
 • درصد شناور
  %31/57
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/08
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تولیدی چدن سازان-سهامی عام-56/72%شخص حقیقی2/36%FIN StichingDepositaryAmtelonForsatFund2/03%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/68%شرکت بیمه کارآفرین1/54%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1/48%شخص حقیقی1/46%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد