فخوز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
1
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
6
0
%
حجم
سهم
2
0
0
0
/
1
0
8
0
M
تصویر نماد فخوز

فخوز

|مجاز
فولاد خوزستان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
1
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
0
0
/
1
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,742پایین ترین قیمت3,617

  بازده ماهانه

  فخوزصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4/64 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فخوز
3,996بازه قیمت روز3,474
29/05 B
حقیقی
33/70 B
33/04 B
حقوقی
28/40 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  4
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  702/81 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/64 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  127/42 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/59
 • حجم عرضه8/38 M
 • حجم تقاضا5/71 M
تعدادحجم خریدقیمت
1257,9243,618
167,5703,617
256,4303,616
8151,2503,615
257,4103,614
قیمتحجم فروشتعداد
3,65020,0002
3,6635,0001
3,66544,0001
3,6662,5501
3,675287,1412
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  31/58 Mسهم
 • تعداد سهام
  190,000,000,000
 • درصد شناور
  %42/66
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/39
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۴:۴۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۳:۲۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۲۱:۲۷”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۳:۳۳”
  آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (فخوز) با سررسید شهریور ماه 1403
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان -سهامی خاص -46/26%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -3/01%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -1/13%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد