فخاس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
/
6
0
7
0
M
تصویر نماد فخاس

فخاس

|ممنوع-متوقف
فولاد خراسان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
3
0
/
6
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,220پایین ترین قیمت12,980

  بازده ماهانه

  فخاسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فخاس
 • ارزش بازار
  888/76 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  6
  0
  7
  0
  0
  0
  ,
  6
  0
  5
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  107/17 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/31
4,641بازه قیمت روز4,199
18/97 B
حقیقی
32/05 B
43/27 B
حقوقی
30/19 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  27/15 Mسهم
 • تعداد سهام
  23,000,000,000
 • درصد شناور
  %3/19
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/08
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر55/46%شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام33/41%موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارک.فولاد6/05%شرکت بین المللی فولادتجارت دالاهو-سهامی خاص-1/89%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد