فولاژ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
/
9
0
5
0
M
تصویر نماد فولاژ

فولاژ

|مجاز
فولاد آلیاژی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
3
0
/
9
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  6/91
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,860پایین ترین قیمت15,310

  بازده ماهانه

  فولاژصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7,007,931,180ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فولاژ
 • ارزش بازار
  377/04 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/01 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  203/89 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/96
16,800بازه قیمت روز14,620
5/91 B
حقیقی
12/92 B
48/73 B
حقوقی
41/72 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  7/59 Mسهم
 • تعداد سهام
  24,000,000,000
 • درصد شناور
  %32/95
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر-سهامی خ30/06%موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارک.فولاد20/08%شرکت واسط مالی آبان سوم-بامسئولیت محدود-4/25%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/26%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/18%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/64%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/6%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/44%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/27%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/17%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد