دزهراوی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
حجم
3
0
/
1
0
2
0
M
تصویر نماد دزهراوی

دزهراوی

|مجاز
داروسازی زهراوی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
حجم معاملات
3
0
/
1
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  14/77
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,580پایین ترین قیمت5,410

  بازده ماهانه

  دزهراویصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -500,689,710ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دزهراوی
 • ارزش بازار
  17/62 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -500/69 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  118/43 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/82
5,600بازه قیمت روز5,080
16/70 B
حقیقی
17/20 B
500/69 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/89 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,204,000,000
 • درصد شناور
  %20/00
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/14
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-24/31%شرکت لابراتوارهای رازک-سهامی عام-17/47%شرکت داروسازی حکیم15/84%شرکت داروپخش-سهامی عام-14/25%شرکت داروسازی شهیدقاضی-سهامی عام-5/71%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/39%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد