دسبحان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/42%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
حجم
1
0
/
7
0
0
0
M
تصویر نماد دسبحان

دسبحان

|مجاز
سبحان دارو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/42%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
حجم معاملات
1
0
/
7
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  6/14
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,370پایین ترین قیمت7,080

  بازده ماهانه

  دسبحانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  5,454,622,240ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دسبحان
 • ارزش بازار
  38/00 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  5/45 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  155/11 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/7
7,440بازه قیمت روز6,740
7/76 B
حقیقی
2/30 B
4/36 B
حقوقی
9/82 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/52
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/13 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,330,000,000
 • درصد شناور
  %15/11
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/14
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه داروئی سبحان-سهامی عام-69/51%شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-8/56%شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام-2/54%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا2/52%شرکت خدمات گسترصباانرژی-سهامی خاص-1/76%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد