درازک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم
1
0
/
4
0
5
0
M
تصویر نماد درازک

درازک

|مجاز
دارویی رازک|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم معاملات
1
0
/
4
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  2/36
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,400پایین ترین قیمت10,880

  بازده ماهانه

  درازکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  83,470,010ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

درازک
 • ارزش بازار
  23/48 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  83/47 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  146/06 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/91
11,910بازه قیمت روز10,370
16/07 B
حقیقی
15/98 B
135/84 M
حقوقی
219/31 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/30 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,100,000,000
 • درصد شناور
  %32/31
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/02
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروپخش-سهامی عام-51/31%شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-5/87%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -4/02%شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-3%شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس -سهامی خاص -2/48%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد