کدما

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/06%
حجم
1
0
/
7
0
7
0
M
0

کدما

|مجاز
معدنی دماوند|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/06%
حجم
1
0
/
7
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  0
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  10/61
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+24/6%
  • صنعت+2/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت75,500پایین ترین قیمت72,050

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 18/42 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  7
  0
  5
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/71%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -230/02 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 216/30 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/93
75,790بازه قیمت روز68,590
130/21 B
حقیقی
130/44 B
528/85 M
حقوقی
298/83 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 164/80 K
 • تعداد سهام250,000,000
 • سهام شناور
  52/43 %
نسبت‌های مالی
 • P/E242/05
 • P/Eگروه12/77
 • EPS301
 • P/S
  33/95
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/25 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/83 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/02 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 81/94 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 145/75 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 134/77 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس-سهامی خاص-47/56%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
17,100-0/98
26/43 B
25/31 T
0/35%
49/16 M
0/7413/23
کاماکاما
5,2403/34
192/06 B
104/80 T
1/45%
-21/66 B
1/3314/02
ومعادنومعادن
4,772-2
67/80 B
918/27 T
12/72%
-709/50 M
0/496/56
کچادکچاد
5,830-0/86
18/13 B
1582/85 T
21/92%
7/09 B
0/867/19
تکنارتکنار
66,8502/98
15/57 B
4/01 T
0/06%
2/23 B
1/6448/56
کنورکنور
19,660-2/43
24/02 B
251/08 T
3/48%
-8/61 B
0/1511/2
کرویکروی
6,960-1/85
20/61 B
69/60 T
0/96%
-6/16 B
0/374/42
کبافقکبافق
32,7801/16
4/99 B
39/83 T
0/55%
-949/00 M
0/6914/87
کگلکگل
6,190-1/93
38/28 B
2042/70 T
28/29%
-1/80 B
0/4711
وامیروامیر
345,950-2/99
10/20 B
29/06 T
0/4%
0/00
0/87/7
کگهرکگهر
49,9500
24/68 B
1248/75 T
17/3%
-1/35 B
0/9710/56
تاصیکوتاصیکو
7,5401/33
20/35 B
508/95 T
7/05%
4/08 B
1/247/16
اپالاپال
13,510-1/11
20/50 B
135/10 T
1/87%
6/81 B
1/67-
فزرفزر
41,400-1/31
183/61 B
124/20 T
1/72%
-17/04 B
0/56-
تجلیتجلی
2,165-1/15
10/45 B
134/23 T
1/86%
-3/01 B
0/45-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---