غدشت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
حجم
1
0
/
0
0
2
0
M
تصویر نماد غدشت

غدشت

|مجاز
دشت مرغاب|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
حجم معاملات
1
0
/
0
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/96
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,210پایین ترین قیمت17,270

  بازده ماهانه

  غدشتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,960,670,900ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غدشت
 • ارزش بازار
  12/13 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  8
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/15
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/96 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  97/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/04
18,620بازه قیمت روز16,860
18/20 B
حقیقی
16/24 B
0
حقوقی
1/96 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  787/82 Kسهم
 • تعداد سهام
  681,919,000
 • درصد شناور
  %40/67
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/13
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه اقتصادی منهاج-سهامی خاص-18/22%شخص حقیقی14/56%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار7/05%شخص حقیقی6/34%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی توسعه بازارتمدن4/79%شخص حقیقی3/27%شرکت بیمه اتکائی امین-سهامی خاص-3/05%موسسه توسعه همیاری سپهر2/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد