دابور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
8
0
1
0
%
حجم
سهم
5
0
1
0
5
0
/
3
0
8
0
K
تصویر نماد دابور

دابور

|مجاز
داروسازی ابوریحان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
8
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
1
0
5
0
/
3
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  4/7
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,380پایین ترین قیمت11,380

  بازده ماهانه

  نمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  2/63 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دابور
11,380بازه قیمت روز10,940
5/17 B
حقیقی
2/54 B
697/40 M
حقوقی
3/33 B
ابزار تکنیکال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  20/25 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  2/63 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  516/76 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  6/11
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/07 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,800,000,000
 • درصد شناور
  %16/31
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/04
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۲:۲۳”
  توقف نماد (دابور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۳:۵۶”
  بازگشایی نماد معاملاتی(دابور)
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۱۳:۴۱”
  توقف نماد معاملاتی(دابور)
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۲:۳۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ولغدر)،(وتجارت)،(دابور)،(وبیمه)
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۱:۳۱”
  توقف نماد (دابور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروپخش-سهامی عام-83/69%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد