دابور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
7
0
%
حجم
سهم
1
0
/
2
0
8
0
M
تصویر نماد دابور

دابور

|مجاز
داروسازی ابوریحان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
2
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,820پایین ترین قیمت11,360

  بازده ماهانه

  دابورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10/98 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دابور
11,820بازه قیمت روز11,360
3/65 B
حقیقی
14/63 B
10/98 B
حقوقی
4/60 M
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  20/56 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/98 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  117/82 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/47
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
11,36078,4429
11,3705001
11,3805,0001
11,4004,5502
11,4202,2702
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/07 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,800,000,000
 • درصد شناور
  %16/31
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/1
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۲:۲۳”
  توقف نماد (دابور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۳:۵۶”
  بازگشایی نماد معاملاتی(دابور)
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۱۳:۴۱”
  توقف نماد معاملاتی(دابور)
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۲:۳۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ولغدر)،(وتجارت)،(دابور)،(وبیمه)
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۱:۳۱”
  توقف نماد (دابور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروپخش-سهامی عام-83/69%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد