برکت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/57%
حجم
8
0
/
5
0
0
0
M
تصویر نماد برکت

برکت

|مجاز
گروه دارویی برکت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/57%
حجم معاملات
8
0
/
5
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  4
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -14/64
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,380پایین ترین قیمت5,160

  بازده ماهانه

  برکتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,745,212,980ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

برکت
 • ارزش بازار
  90/69 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/75 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  91/87 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/77
5,620بازه قیمت روز4,900
40/52 B
حقیقی
38/77 B
3/97 B
حقوقی
5/72 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/64
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  6/94 Mسهم
 • تعداد سهام
  17,340,000,000
 • درصد شناور
  %19/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/02
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کاراندیش دوران معاصر-سهامی خاص-49/37%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -8/85%شرکت واسط مالی آبان پنجم-بامسئولیت محدود-7/49%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا4/46%PRXسبد-شرک13364--ستا07156-4/17%شرکت سرمایه گذاری پویا-سهامی عام -3/67%شرکت پالایش پارسیان سپهر-سهامی خاص-2/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد