وخاور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
1
0
5
0
/
0
0
7
0
M
0

وخاور

|مجاز
بانک خاورمیانه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
1
0
5
0
/
0
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  8/54
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,000پایین ترین قیمت3,944

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   اطلاع رسانی در خصوص علت تاخیر در ثبت افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 198/15 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 33/51 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 680/18 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/87
4,118بازه قیمت روز3,726
68/70 B
حقیقی
30/91 B
11/13 B
حقوقی
48/91 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 14/00 M
 • تعداد سهام50,000,000,000
 • سهام شناور
  78/57 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/03
 • P/Eگروه8/18
 • EPS663
 • P/S
  4/48
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -4/98%شرکت کیاآساتجارت توس-سهامی خاص-4/83%شخص حقیقی2/49%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/61%شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-1/5%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام1/39%شرکت گروه صنعتی سپاهان-سهامی عام-1/36%شخص حقیقی1/28%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/25%شخص حقیقی1/25%شخص حقیقی1/21%شخص حقیقی1/19%شرکت سام گروه-سهامی خاص-1/07%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/03%شرکت گروه راما-سهامی خاص-1/02%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/01%صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور
  353/51 M
  -50/00 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1284/93
355/36 B
152/28 T
2/7%
61/43 B
1/41-
وبملتوبملت
4,5190/38
429/44 B
1595/21 T
28/28%
250/01 B
0/853/08
ومللوملل
2,909-1/22
2/34 B
58/18 T
1/03%
-32/76 M
0/76-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,7802/96
91/71 B
230/17 T
4/08%
-41/37 B
2/62/75
وپستوپست
10,4300/86
31/41 B
170/96 T
3/03%
-12/20 B
0/535/52
وآیندوآیند
15,440-1/97
69/39 B
247/04 T
4/38%
-59/44 B
0/38-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/09%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,279-0/79
5/37 B
104/83 T
1/86%
-112/65 M
0/77/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,944-0/71
24/33 B
142/11 T
2/52%
-10/39 B
0/554/55
وپاساروپاسار
2,7180
152/32 B
877/83 T
15/56%
-102/77 B
0/154/09
وسیناوسینا
3,302-5/2
5/47 B
83/82 T
1/49%
-2/40 B
1/246/07
وبصادروبصادر
2,125-0/14
103/54 B
372/63 T
6/61%
-7/49 B
0/8362/69
وتجارتوتجارت
2,549-0/31
193/79 B
570/79 T
10/12%
-63/70 B
0/844/17
وپارسوپارس
1,746-0/51
53/93 B
272/97 T
4/84%
136/76 M
0/79/84
ونوینونوین
6,1603/63
119/62 B
187/42 T
3/32%
-27/75 B
1/153/96
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/4%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,310-4/92
490/14 M
29/24 T
0/52%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,460-1/06
957/37 M
111/90 T
1/98%
0/00
0/953/82
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/14%---