وخاور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
1
0
4
0
/
2
0
8
0
M
0

وخاور

|مجاز
بانک خاورمیانه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
1
0
4
0
/
2
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  8/54
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/9%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,000پایین ترین قیمت3,944

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   اطلاع رسانی در خصوص علت تاخیر در ثبت افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 198/15 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 33/81 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 623/39 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/9
4,118بازه قیمت روز3,726
49/87 B
حقیقی
16/06 B
6/89 B
حقوقی
40/69 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 14/00 M
 • تعداد سهام50,000,000,000
 • سهام شناور
  78/57 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/18
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -4/98%شرکت کیاآساتجارت توس-سهامی خاص-4/83%شخص حقیقی2/49%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/61%شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-1/5%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام1/39%شرکت گروه صنعتی سپاهان-سهامی عام-1/36%شخص حقیقی1/28%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/25%شخص حقیقی1/25%شخص حقیقی1/21%شخص حقیقی1/19%شرکت سام گروه-سهامی خاص-1/07%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/03%شرکت گروه راما-سهامی خاص-1/02%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-1/01%صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور
  353/51 M
  -50/00 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1123/47
198/07 B
150/12 T
2/66%
29/52 B
1/24-
وبملتوبملت
4,5200/45
386/08 B
1595/56 T
28/3%
226/68 B
1/03-
ومللوملل
2,907-1/42
1/81 B
58/14 T
1/03%
-32/76 M
0/89-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,7802/96
89/21 B
230/17 T
4/08%
-38/86 B
2/25-
وپستوپست
10,4301/05
26/75 B
170/96 T
3/03%
-9/40 B
0/81-
وآیندوآیند
15,440-1/97
69/29 B
247/04 T
4/38%
-59/44 B
0/38-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/09%
-4/54 B
0/64-
وکاروکار
2,279-0/57
4/93 B
104/83 T
1/86%
-112/65 M
0/81-
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,945-0/34
21/90 B
142/16 T
2/52%
-9/61 B
0/61-
وپاساروپاسار
2,7180
148/04 B
877/83 T
15/57%
-100/37 B
0/15-
وسیناوسینا
3,302-4/25
5/46 B
83/82 T
1/49%
-2/40 B
1/05-
وبصادروبصادر
2,126-0/52
76/04 B
372/80 T
6/61%
-28/03 B
0/68-
وتجارتوتجارت
2,548-1/32
173/64 B
570/56 T
10/12%
-53/33 B
0/89-
وپارسوپارس
1,747-0/74
46/25 B
273/13 T
4/84%
136/76 M
0/7-
ونوینونوین
6,1403/79
109/40 B
186/81 T
3/31%
-25/50 B
1/04-
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/4%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,310-4/92
490/14 M
29/24 T
0/52%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,460-1/06
957/37 M
111/90 T
1/99%
0/00
0/95-
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/14%---