وبیمه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/08%
حجم
4
0
/
4
0
4
0
M
تصویر نماد وبیمه

وبیمه

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری صنعت بیمه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/08%
حجم معاملات
4
0
/
4
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/45
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,225پایین ترین قیمت1,186

  بازده ماهانه

  وبیمهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -160,458,818ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وبیمه
 • ارزش بازار
  19/31 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -160/46 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  58/73 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/79
1,292بازه قیمت روز1,124
5/17 B
حقیقی
5/33 B
182/90 M
حقوقی
22/44 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  12/18 Mسهم
 • تعداد سهام
  16,000,000,000
 • درصد شناور
  %15/37
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/18
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران58/92%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی صبانیک17/82%بیمه مرکزی ایران-صندوق بازنشستگی6/62%صندوق بازنشستگی.ک.ب.مرکزی جمهوری اسلامی ایرا1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد