خبهمن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
%
حجم
سهم
4
0
5
0
/
6
0
9
0
M
تصویر نماد خبهمن

خبهمن

|مجاز
گروه بهمن|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
5
0
/
6
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  1
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,613پایین ترین قیمت1,553

  بازده ماهانه

  خبهمنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  13/34 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خبهمن
1,615بازه قیمت روز1,553
71/35 B
حقیقی
58/01 B
26/17 M
حقوقی
13/36 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  1
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  210/71 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  13/34 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  159/62 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/61
 • حجم عرضه19/37 M
 • حجم تقاضا7/82 M
تعدادحجم خریدقیمت
237,5001,528
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
1,553461,9653
1,554307,1731
1,56310,0001
1,565104,5002
1,56929,2252
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  53/86 Mسهم
 • تعداد سهام
  134,637,967,000
 • درصد شناور
  %26/47
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-4/61
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۱۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۳:۰۶”
  آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (خبهمن) با سررسید مردادماه 1403
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۲:۳۵”
  اطلاعیه درخصوص تسویه فیزیکی اختیارمعاملات(خبهمن)در سررسیدفروردین ماه1403
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۲:۳۵”
  پایان دوره معاملاتی اختیارمعاملات (خبهمن) در سررسید فروردین ماه 1403
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۱۲:۳۱”
  اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیارمعاملات(خبهمن)در سررسید فروردین ماه 1403
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فن پردازان بهمن-سهامی خاص-27/72%شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا-سهامی عام-25/9%شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور-سهامی عام-8/84%شرکت سرمایه گذاری بهمن -سهامی عام -4/73%شرکت سرمایه گذاری مانانوین-سهامی عام-4/72%شرکت بازرگانی تدارکات کارآمدپویاابریشم-س.خ-1/62%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد