آسیا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/27%
حجم
1
0
8
0
/
7
0
0
0
M
تصویر نماد آسیا

آسیا

|مجاز
بیمه آسیا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/27%
حجم معاملات
1
0
8
0
/
7
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  19/7
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,620پایین ترین قیمت1,562

  بازده ماهانه

  آسیاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -8,516,699,517ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آسیا
 • ارزش بازار
  55/72 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  7
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -8/52 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  211/92 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/8
1,682بازه قیمت روز1,462
20/98 B
حقیقی
29/50 B
8/79 B
حقوقی
273/93 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  35,000,000,000
 • درصد شناور
  %14/68
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/91
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پویافرازکیش-سهامی خاص-19/56%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -19/35%شرکت سرمایه گذاری ای.اف.جی.اچ کیش-بامسئولیت م16/63%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ15/69%شرکت صبامیهن -سهامی خاص -14/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد