آسیا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
4
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
3
0
%
حجم
سهم
2
0
4
0
/
1
0
9
0
M
تصویر نماد آسیا

آسیا

|مجاز
بیمه آسیا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
4
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
4
0
/
1
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  7
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,517پایین ترین قیمت1,417

  بازده ماهانه

  آسیاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3/81 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آسیا
1,553بازه قیمت روز1,351
30/94 B
حقیقی
34/76 B
3/81 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  50/30 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/81 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  303/38 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/59
 • حجم عرضه3/38 M
 • حجم تقاضا3/28 M
تعدادحجم خریدقیمت
13,6001,416
1100,0001,415
16,0001,414
110,3011,413
17,0551,412
قیمتحجم فروشتعداد
1,42092,5421
1,4282,1621
1,4306,2901
1,43575,0001
1,4401,8061
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14 Mسهم
 • تعداد سهام
  35,000,000,000
 • درصد شناور
  %14/08
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/88
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۸:۰۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۲۰:۳۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۲۱:۰۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (آسیا)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۲:۴۲”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(آسیا)،(وبملت)،(لوتوس)،(رمپنا)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۲۰:۲۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (بسویچ)،(آسیا)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -19/95%شرکت پویافرازکیش-سهامی خاص-19/56%شرکت سرمایه گذاری ای.اف.جی.اچ کیش-بامسئولیت م16/63%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ15/69%شرکت صبامیهن-سهامی خاص-14/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد