اردستان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/28%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/43%
حجم
2
0
/
2
0
1
0
M
تصویر نماد اردستان

اردستان

|مجاز
سیمان اردستان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/28%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/43%
حجم معاملات
2
0
/
2
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -3/92
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,280پایین ترین قیمت13,830

  بازده ماهانه

  اردستانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -14,054,633,080ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

اردستان
 • ارزش بازار
  31/87 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -14/05 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  185/93 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/02
14,800بازه قیمت روز13,400
16/92 B
حقیقی
30/97 B
14/06 B
حقوقی
2/22 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/09 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,270,000,000
 • درصد شناور
  %58/00
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/82
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-11/33%شخص حقیقی6/22%شخص حقیقی3/49%شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس -سهامی عام -3/11%شخص حقیقی2/09%شخص حقیقی1/93%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/58%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/32%شرکت آینده سازان صنعت سیمان-سهامی خاص-1/31%شخص حقیقی1/27%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -1/26%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد