کسرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
3
0
%
حجم
سهم
1
0
2
0
/
1
0
6
0
M
تصویر نماد کسرا

کسرا

|مجاز
سرامیک های صنعتی اردکان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
2
0
/
1
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,098پایین ترین قیمت3,976

  بازده ماهانه

  کسراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -6/64 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کسرا
4,138بازه قیمت روز3,976
34/90 B
حقیقی
41/54 B
13/76 B
حقوقی
7/13 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
  6
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  22/23 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/28
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -6/64 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  196/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/53
 • حجم عرضه3/61 M
 • حجم تقاضا971/24 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
3,9762,614,93538
3,99930,0002
4,000173,8671
4,001174,9991
4,017111,7013
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/45 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,368,273,000
 • درصد شناور
  %72/30
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/22
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۲۱۲:۴۱”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(تایرا)،(کسرا)،(فمراد)،(شدوص)،(ولکار)،(ولکارح)
  ۱۴۰۳/۲/۱۹۱۲:۳۹”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(تایرا)،(کسرا)،(فمراد)،(ولکار)
  ۱۴۰۳/۲/۱۸۱۶:۴۲”
  توقف نماد (کسرا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۲/۱۸۱۱:۳۱”
  توقف نماد (کسرا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۴:۲۰”
  توقف نماد معاملاتی(کسرا)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی6/4%شرکت مفیدشیشه -سهامی خاص -6/29%شخص حقیقی2/29%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم1/85%شخص حقیقی1/84%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -1/57%شخص حقیقی1/34%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-1/29%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/22%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز1/22%شخص حقیقی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد