آپ

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
2
0
/
9
0
4
0
M
0

آپ

|مجاز
آسان پرداخت پرشین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
2
0
/
9
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/58
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/1%
  • صنعت+3/3%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,070پایین ترین قیمت6,930

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۳۰
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 38/74 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 9/08 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 146/81 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/04
7,450بازه قیمت روز6,490
20/55 B
حقیقی
11/47 B
0/00
حقوقی
9/08 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/89
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/22 M
 • تعداد سهام5,550,000,000
 • سهام شناور
  14/02 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه28/05
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی22/44%شخص حقیقی21/89%شرکت گسترش فناوری های نوین-سهامی خاص-18/06%صندوق رفاه وتامین آتیه17/99%صندوق سرمایه گذاری امین آشناایرانیان4/14%صندوق سرمایه گذاری حکمت آشناایرانیان1/42%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
24,550-1/01
12/58 B
15/34 T
1/54%
-601/92 M
1/41-
مفاخرمفاخر
10,4806/96
53/17 B
8/79 T
0/88%
723/01 M
1/81-
فن آوافن آوا
5,2202/12
25/10 B
11/48 T
1/15%
323/77 M
1-
رتاپرتاپ
4,3211/33
137/52 B
38/89 T
3/91%
1/94 B
0/65-
رانفوررانفور
5,910-1/52
5/66 B
212/76 T
21/37%
-3/55 B
0/44-
مدارانمداران
9,210-1/3
5/19 B
17/96 T
1/8%
-2/09 B
0/98-
رکیشرکیش
3,487-0/54
7/59 B
24/41 T
2/45%
-1/69 B
0/84-
سیستمسیستم
18,020-0/06
13/62 B
180/20 T
18/1%
-3/19 B
0/51-
پرداختپرداخت
10,400-3/07
1/85 B
83/20 T
8/36%
-516/83 M
0/48-
سپسپ
16,230-1/97
595/12 M
185/67 T
18/65%
-88/00 M
0/85-
رافزارافزا
19,7706/98
170/47 B
6/92 T
0/69%
-7/71 B
1/54-
سپیدارسپیدار
74,900-0/47
10/80 B
52/43 T
5/27%
-7/15 B
1/86-
توسنتوسن
21,2001/19
8/57 B
63/60 T
6/39%
-7/66 B
0/89-
تپسیتپسی
6,800-0/15
6/09 B
16/75 T
1/68%
-4/44 B
0/51-
پی پادپی پاد
16,360-2/04
45/94 B
49/08 T
4/93%
-14/87 B
1/88-
فن افزار
ف
15,5700/39
29/16 B
23/36 T
2/35%
-7/70 B
--
مرقام
م
9,340-1/28
12/52 B
4/67 T
0/47%
6/19 B
2/83-