آپ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/31%
حجم
1
0
/
5
0
0
0
M
تصویر نماد آپ

آپ

|مجاز
آسان پرداخت پرشین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/31%
حجم معاملات
1
0
/
5
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -3/2
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,550پایین ترین قیمت6,400

  بازده ماهانه

  آپصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4,927,671,030ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آپ
 • ارزش بازار
  36/08 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/93 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  62/88 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/32
6,840بازه قیمت روز6,200
4/59 B
حقیقی
9/52 B
5/12 B
حقوقی
194/70 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/28 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,550,000,000
 • درصد شناور
  %14/06
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 19/44
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی22/44%شخص حقیقی21/89%شرکت گسترش فناوری های نوین-سهامی خاص-18/06%صندوق رفاه وتامین آتیه17/99%صندوق سرمایه گذاری امین آشناایرانیان4/14%صندوق سرمایه گذاری حکمت آشناایرانیان1/42%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد