شاملا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/94%
حجم
8
0
8
0
9
0
/
8
0
5
0
K
تصویر نماد شاملا

شاملا

|مجاز
معدنی املاح ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/94%
حجم معاملات
8
0
8
0
9
0
/
8
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  35
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت24,470پایین ترین قیمت23,180

  بازده ماهانه

  شاملاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7,838,264,280ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شاملا
 • ارزش بازار
  63/77 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/84 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  155/50 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/56
24,790بازه قیمت روز21,550
10/88 B
حقیقی
18/72 B
10/22 B
حقوقی
2/38 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/3
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/08 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,700,000,000
 • درصد شناور
  %21/57
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/81
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-72/49%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا3/52%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز1/4%صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد