روند پایدار آبان
قیمت صدور
100,941
ر

روند پایدار آبان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
 • قیمت صدور
  100,941
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  520/11 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
520,110,173,956
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  100,941ریال
 • قیمت ابطال
  100,939ریال
 • قیمت آماری
  100,939ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  10,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %51/53
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %29/08
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %33/29
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  2/47 Kریال
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  489,292میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریشهرزاد راشدی,سارا ترابی,حنیفه رستمی جلیلیان
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
 • آدرس سایتhttp://ravandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک97/71%اوراق مشارکت0/98%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/31%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد