ثبات نوید
قیمت صدور
1,192,056
تصویر صندوق ثبات نوید

ثبات نوید

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  1,192,056
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  425/42 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/51%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
425,420,340,052
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,192,056ریال
 • قیمت ابطال
  1,191,957ریال
 • قیمت آماری
  1,185,837ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/51
 • سقف واحد‌های صندوق
  2,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %17/84
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  1,958,656میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریبهنام توتاخانه بناب,محمد عبدزاده کنفی,روح اله حمیدی
 • متولیموسسه حسابرسی حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
 • آدرس سایتhttp://sobatfund.navidfg.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/01%نقد و بانک76/8%اوراق مشارکت22/23%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/95%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق