حفظ ارزش دماوند
قیمت صدور
12,871
تصویر صندوق حفظ ارزش دماوند

حفظ ارزش دماوند

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  12,871
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  4/27 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/39%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۲۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,267,586,226,928
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  12,871ریال
 • قیمت ابطال
  12,788ریال
 • قیمت آماری
  12,838ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/39
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %33/37
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  8,575,621میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمریم حسین پور,امیر علی عباس زاده اصل,ابراهیم ساجدئئلانجق
 • متولیایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسبیات رایان
 • آدرس سایتhttps://hefzearzeshdamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام78/34%نقد و بانک4/38%اوراق مشارکت17/23%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/06%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق