در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار

قیمت صدور
12,013

در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
 • قیمت صدور
  12,013
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 450/73 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/85%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -98/82%
  • -
  • -
  • +12/93%
  • +6/29%
  • +2/05%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان اقتصاد بیدار
خالص ارزش دارایی (ریال)
450,729,136,434
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۱/۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 12,013
 • قیمت ابطال
  ریال 11,981
 • قیمت آماری
  ریال 12,083
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/85%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  37/62%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 749/39 B
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیمشاور سرمايه گذاري سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://sepordeh.ebidar.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/1%نقد و بانک0/45%اوراق مشارکت0/46%واحدهای صندوق0/02%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/01%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق