مروارید آگاه

قیمت صدور
12,266

مروارید آگاه

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  12,266
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 2/24 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/68%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +21/04%
  • -
  • -
  • +12/23%
  • +5/86%
  • +1/91%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,239,255,528,463
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۹/۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 12,266
 • قیمت ابطال
  ریال 12,258
 • قیمت آماری
  ریال 12,464
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/68%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  18/27%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 10/03 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://morvaridagahfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/31%نقد و بانک48/91%اوراق مشارکت42/69%واحدهای صندوق6/12%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/97%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق