مروارید آگاه
قیمت صدور
13,599
تصویر صندوق مروارید آگاه

مروارید آگاه

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
 • قیمت صدور
  13,599
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  1/46 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/83%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۹/۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,459,657,689,223
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  13,599ریال
 • قیمت ابطال
  13,592ریال
 • قیمت آماری
  13,479ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/83
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %10/74
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  12,138,673میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری
 • متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://morvaridagahfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/35%نقد و بانک44/01%اوراق مشارکت44/06%واحدهای صندوق10/27%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/3%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق