مختص اوراق دولتی کاریزما

قیمت صدور
13,188

مختص اوراق دولتی کاریزما

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
 • قیمت صدور
  13,188
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/63 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/18%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +30/97%
  • -
  • +24/57%
  • +11/83%
  • +5/93%
  • +2/16%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,631,613,226,124
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 13,188
 • قیمت ابطال
  ریال 13,184
 • قیمت آماری
  ریال 13,472
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/18%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  24/75%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 4/96 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,ساناز ذبیحی طاری,کوروش صادقی
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک29/66%اوراق مشارکت55/65%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها14/69%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد