مختص اوراق دولتی کاریزما

قیمت صدور
13,284

مختص اوراق دولتی کاریزما

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
 • قیمت صدور
  13,284
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/52 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/91%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +31/48%
  • -
  • +23/89%
  • +11/46%
  • +5/57%
  • +1/82%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,521,209,518,953
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۳/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 13,284
 • قیمت ابطال
  ریال 13,280
 • قیمت آماری
  ریال 13,667
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/91%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  22/91%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 5/12 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمهدی علمی,ساناز ذبیحی طاری,کوروش صادقی
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک35/71%اوراق مشارکت63/16%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/13%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد