بازده بورس
قیمت صدور
2,073,679
تصویر صندوق بازده بورس

بازده بورس

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
 • قیمت صدور
  2,073,679
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  885/75 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان بازده
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۲۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
885,747,322,210
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  2,073,679ریال
 • قیمت ابطال
  2,061,963ریال
 • قیمت آماری
  2,061,963ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %8/59
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  9,477,615میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری
 • متولیموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://baazdehbourse.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام80/56%نقد و بانک17/61%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/83%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق