ندای ثابت کیان

قیمت صدور
1,015,999

ندای ثابت کیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  1,015,999
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 2/92 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/52%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +1/1%
  • -
  • +0/21%
  • -0/12%
  • -0/14%
  • -0/07%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,921,314,705,760
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,015,999
 • قیمت ابطال
  ریال 1,015,873
 • قیمت آماری
  ریال 1,010,616
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/52%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 5,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  57/51%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود-
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه -
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی-
 • استمرار پرداخت سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 2/16 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمعصومه علامه منفرد
 • متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttps://kianfunds7.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک64/29%اوراق مشارکت33/9%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/81%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق