ندای ثابت کیان
قیمت صدور
1,008,369
تصویر صندوق ندای ثابت کیان

ندای ثابت کیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  1,008,369
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  4/98 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/58%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,981,052,965,988
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,008,369ریال
 • قیمت ابطال
  1,008,196ریال
 • قیمت آماری
  1,002,332ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/58
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %98/81
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۱/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24/14
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %27
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  19/84 Kریال
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  59,938میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمعصومه علامه منفرد
 • متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • آدرس سایتhttps://kianfunds7.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک51/79%اوراق مشارکت47/09%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/12%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق