مشترک آسمان سهند
قیمت صدور
10,041
تصویر صندوق مشترک آسمان سهند

آسمان سهند

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  10,041
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1/09 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/66%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,087,908,638,659
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,041ریال
 • قیمت ابطال
  10,030ریال
 • قیمت آماری
  10,297ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %2/66
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %10/85
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %28/02
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %31/92
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  238 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  8,951,920میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد صباغی,مهدیه علیجانی سماکوش,جواد میرزایی
 • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • آدرس سایتhttps://asmfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/15%نقد و بانک50/93%اوراق مشارکت45/42%واحدهای صندوق1/84%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/66%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق