اعتبار آفرین ایرانیان

قیمت صدور
100,646

اعتبار آفرین ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  100,646
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 7/80 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/7%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +61/57%
  • -
  • +22/06%
  • +11/31%
  • +5/69%
  • +1/9%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان اعتبار
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,797,243,533,011
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۶/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 100,646
 • قیمت ابطال
  ریال 100,500
 • قیمت آماری
  ریال 99,794
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/7%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  77/58%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/01%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 1/95 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 2/26 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد جمالی حسنجانی,اعظم عالی,مهشید اسمعیلی
 • متولیمؤسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://etebarafarin.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام17/02%نقد و بانک36/13%اوراق مشارکت42/6%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی1/75%سایر دارایی ها2/49%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق