ثابت نامی مفید
قیمت صدور
10,190
تصویر صندوق ثابت نامی مفید

ثابت نامی مفید

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
 • قیمت صدور
  10,190
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  762/48 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/15%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
762,480,211,586
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,190ریال
 • قیمت ابطال
  10,187ریال
 • قیمت آماری
  10,406ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %2/15
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %7/49
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %27/06
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %30/68
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  215/00 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  9,427,270میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحسین قاسمی,شهاب زنجانی ها,علی عسکری نژاد امیری
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://namifund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک46/67%اوراق مشارکت51/81%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/52%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق