ثابت نامی مفید

قیمت صدور
10,070

ثابت نامی مفید

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  10,070
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 870/72 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  4/41%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +117/8%
  • +105/24%
  • +21/37%
  • +11/68%
  • +6/39%
  • +2/28%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
870,722,656,814
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,070
 • قیمت ابطال
  ریال 10,066
 • قیمت آماری
  ریال 10,510
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  4/41%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  8/65%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 26/02%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 221/00
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 9/20 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحسین قاسمی,شهاب زنجانی ها,علی عسکری نژاد امیری
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://namifund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک0/95%اوراق مشارکت98/69%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/36%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق