ثابت نامی مفید
قیمت صدور
10,105

ثابت نامی مفید

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
 • قیمت صدور
  10,105
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 864/22 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  3/02%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +122/68%
  • +106/26%
  • +23/02%
  • +12/87%
  • +6/7%
  • +2/17%
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
864,215,165,597
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۱/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,105
 • قیمت ابطال
  ریال 10,101
 • قیمت آماری
  ریال 10,406
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  3/02%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  8/56%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 26/89%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 221/00
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 9,240,454
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحسین قاسمی,شهاب زنجانی ها,علی عسکری نژاد امیری
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://namifund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک1/26%اوراق مشارکت98/47%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/27%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق