مشترک گنجینه الماس پایدار
قیمت صدور
999,972
تصویر صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار

گنجینه الماس پایدار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  999,972
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  201/08 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -1/41%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
201,075,019,412
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  999,972ریال
 • قیمت ابطال
  998,758ریال
 • قیمت آماری
  984,665ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-1/41
 • سقف واحد‌های صندوق
  4,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %5/03
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %12/35
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %13/07
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  10/49 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  3,798,568میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریابراهیم جعفری,علی سبحانی,نازلی محمدخانلو عشایری
 • متولیموسسه حسابرسی کارای پارس
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • آدرس سایتhttps://almaspaidarfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام14/73%نقد و بانک41/94%اوراق مشارکت41/42%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/9%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق