مشترک گنجینه الماس پایدار
قیمت صدور
1,002,462
تصویر صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار

گنجینه الماس پایدار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  1,002,462
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  201/93 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -1/36%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
201,927,283,913
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,002,462ریال
 • قیمت ابطال
  1,001,221ریال
 • قیمت آماری
  987,575ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-1/36
 • سقف واحد‌های صندوق
  4,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %5/04
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %12/35
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %13/07
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  10/49 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  3,807,670میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریابراهیم جعفری,علی سبحانی,نازلی محمدخانلو عشایری
 • متولیموسسه حسابرسی کارای پارس
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • آدرس سایتhttps://almaspaidarfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام15/09%نقد و بانک41/91%اوراق مشارکت41/25%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/75%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق