توسعه تعاون صبا
قیمت صدور
1,004,067
تصویر صندوق توسعه تعاون صبا

توسعه تعاون صبا

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
 • قیمت صدور
  1,004,067
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  38/67 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/02%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان اندیشه صبا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۸/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
38,667,311,204,175
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,004,067ریال
 • قیمت ابطال
  1,003,797ریال
 • قیمت آماری
  1,004,028ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/02
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %38/52
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23/93
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %26/74
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  20/33 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  61,729,013میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعلیرضا باقری,سمانه حق شناس,نیلوفر بابای شریف زمینی
 • متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
 • آدرس سایتhttp://stts.sababroker.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/02%نقد و بانک49/86%اوراق مشارکت48/01%واحدهای صندوق1/33%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/78%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق