در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
قیمت صدور
1,037,762
تصویر صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

با درآمد ثابت امید انصار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  1,037,762
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  70/57 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  4/47%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
70,565,753,029,937
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,037,762ریال
 • قیمت ابطال
  1,036,774ریال
 • قیمت آماری
  1,083,126ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %4/47
 • سقف واحد‌های صندوق
  80,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %85/08
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24/98
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/05
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  21/80 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  12,387,932میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد غواصی کناری,علی پازکی,اسماعیل شاه زمانی
 • متولیحسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
 • حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • آدرس سایتhttps://omidansarfunds.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام8/22%نقد و بانک28/01%اوراق مشارکت62/47%واحدهای صندوق0/65%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/65%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق