نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
قیمت صدور
6,390,826
تصویر صندوق نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  6,390,826
 • دوره تقسیم سود
  6ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1/40 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,398,664,043,553
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  6,390,826ریال
 • قیمت ابطال
  6,365,810ریال
 • قیمت آماری
  6,365,810ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %43/94
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  190/36 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  1,791,252میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسهیل جلیلی بارور,سید رضا هاشمی کیا,عادل محمدی سلیم
 • متولیشرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://www.mirasmandegararyan.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام55/81%نقد و بانک22/12%اوراق مشارکت20/08%واحدهای صندوق0/71%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/28%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق