اعتماد تمدن

قیمت صدور
22,377,021

اعتماد تمدن

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
 • قیمت صدور
  22,377,021
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 386/60 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +2,096/04%
  • +848/48%
  • +63/48%
  • +26/18%
  • +0/23%
  • +0/7%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
شرکت تامین سرمایه تمدن
خالص ارزش دارایی (ریال)
386,600,932,224
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 22,377,021
 • قیمت ابطال
  ریال 22,304,328
 • قیمت آماری
  ریال 22,304,328
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 200,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  8/67%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 4/09 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسعید ابراهیمی,روح اله حسین زاده راوندی,مهدی رحیمی
 • متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://fundtpb.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام43/86%نقد و بانک7/7%اوراق مشارکت47/88%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/56%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق