نیکوکاری ایتام برکت
قیمت صدور
7,484,322
تصویر صندوق نیکوکاری ایتام برکت

نیکوکاری ایتام برکت

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
 • قیمت صدور
  7,484,322
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1/39 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,385,915,764,115
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  7,484,322ریال
 • قیمت ابطال
  7,454,486ریال
 • قیمت آماری
  7,454,486ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  300,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %61/97
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  52/26 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  853,833میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد مسعودی,علی فرامرزی,سید محمد حسینی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی مفید راهبر
 • آدرس سایتhttp://barakat.tadbirfunds.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام48/99%نقد و بانک16/53%اوراق مشارکت31/92%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی1/97%سایر دارایی ها0/58%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق