نیکوکاری دانشگاه الزهرا
قیمت صدور
1,028,008
تصویر صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  1,028,008
 • دوره تقسیم سود
  3ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  53/95 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۷/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
53,949,493,145
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,028,008ریال
 • قیمت ابطال
  1,027,218ریال
 • قیمت آماری
  1,027,218ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  200,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %26/26
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  52/87 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  151,610میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریزهرا بدری ساروخلیل,طاهره صادق نیا کوچکده,سیده شهرزاد عامری
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • آدرس سایتhttp://www.alzahrafund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/07%نقد و بانک29/88%اوراق مشارکت57/93%واحدهای صندوق2/83%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/29%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق