مشترک میعاد ایرانیان
قیمت صدور
131,477
تصویر صندوق مشترک میعاد ایرانیان

میعاد ایرانیان

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  131,477
 • دوره تقسیم سود
  6ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  1/17 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۶/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,172,435,883,405
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  131,477ریال
 • قیمت ابطال
  130,646ریال
 • قیمت آماری
  130,646ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  50,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %17/95
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۹/۱۵
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  1/20 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  5,393,963میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریشیوا قربانی,فاطمه قنبری,غزال کاظمی
 • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • آدرس سایتhttp://www.miadfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام88/79%نقد و بانک10/52%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/68%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق