مشترک ارزش کاوان آینده

قیمت صدور
7,985,385

مشترک ارزش کاوان آینده

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
 • قیمت صدور
  7,985,385
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 11/63 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +19,691/89%
  • +1,803/72%
  • +54/13%
  • +9/04%
  • -2/42%
  • +6/46%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
خالص ارزش دارایی (ریال)
11,628,319,515,277
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۲/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 7,985,385
 • قیمت ابطال
  ریال 7,932,438
 • قیمت آماری
  ریال 7,932,438
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 5,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  29/32%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 28/22 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا نوروزی,سیده سارا رئوف عارف
 • متولیحسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.arzeshkavanfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام95/76%نقد و بانک2/32%اوراق مشارکت0/03%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/89%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق