مشترک ارزش کاوان آینده
قیمت صدور
7,400,313
تصویر صندوق مشترک ارزش کاوان آینده

ارزش کاوان آینده

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  7,400,313
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  9/70 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۲/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,702,983,299,913
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  7,400,313ریال
 • قیمت ابطال
  7,350,099ریال
 • قیمت آماری
  7,350,099ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %26/40
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  27,232,293میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا نوروزی,کیوان نعمتی
 • متولیحسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • آدرس سایتhttp://www.arzeshkavanfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام96/87%نقد و بانک0/65%اوراق مشارکت0/42%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/06%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق