نیکوکاری دانشگاه تهران
قیمت صدور
1,031,801
تصویر صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

نیکوکاری دانشگاه تهران

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
 • قیمت صدور
  1,031,801
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  105/97 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/8%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۱/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
105,965,492,765
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,031,801ریال
 • قیمت ابطال
  1,031,414ریال
 • قیمت آماری
  1,060,256ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %2/8
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %20/55
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  12/50 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  409,895میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعلی صادقپور,مصطفی لنگری,فرزانه صالحی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی آزمون پرداز
 • آدرس سایتhttp://www.utfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک2/09%اوراق مشارکت93/84%واحدهای صندوق0/86%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/21%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق