نیکوکاری دانشگاه تهران
قیمت صدور
1,016,136
تصویر صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

نیکوکاری دانشگاه تهران

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  1,016,136
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  102/54 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  3/83%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۱/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
102,538,801,358
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,016,136ریال
 • قیمت ابطال
  1,015,758ریال
 • قیمت آماری
  1,054,630ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %3/83
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %20/19
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  12/50 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  405,491میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری علی صادقپور,مصطفی لنگری,فرزانه صالحی
 • متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرس موسسه حسابرسی آزمون پرداز
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://www.utfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک0/46%اوراق مشارکت97/11%واحدهای صندوق0/95%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/48%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق