مشترک کارگزاری حافظ
قیمت صدور
22,682,784
تصویر صندوق مشترک کارگزاری حافظ

مشترک کارگزاری حافظ

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  22,682,784
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  1/97 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,966,506,680,816
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  22,682,784ریال
 • قیمت ابطال
  22,547,027ریال
 • قیمت آماری
  22,547,027ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %17/44
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  9,363,044میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریشادی چگنی,علی اصغر تمیزی,پوریا عاشوری
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://mutualfund.hafezbourse.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام84/44%نقد و بانک3/54%اوراق مشارکت10/86%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/16%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق