سهم آشنا
قیمت صدور
4,198,889
تصویر صندوق سهم آشنا

سهم آشنا

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
 • قیمت صدور
  4,198,889
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  2/87 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۲۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,873,004,515,579
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  4,198,889ریال
 • قیمت ابطال
  4,169,521ریال
 • قیمت آماری
  4,169,521ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  10,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %6/89
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  39,095,649میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریزهرا رستمی,محمدباقر خادمی
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
 • آدرس سایتhttp://www.samf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام99/69%نقد و بانک0/25%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/06%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق