مشترک اندیشه فردا

قیمت صدور
1,012,765

مشترک اندیشه فردا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
 • قیمت صدور
  1,012,765
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/43 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/36%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +385/51%
  • +211/15%
  • +18/14%
  • +11/8%
  • +6/5%
  • +2/07%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,434,044,928,451
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,012,765
 • قیمت ابطال
  ریال 1,011,452
 • قیمت آماری
  ریال 1,015,126
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/36%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 5,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  28/36%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 21/23 K
 • استمرار پرداخت سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 3/63 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریامیرمحمد امیرسردار
 • متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگیپارس آریان
 • آدرس سایتhttp://www.andishefardafund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام13/94%نقد و بانک42/55%اوراق مشارکت42/91%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/61%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق