مشترک اندیشه فردا
قیمت صدور
1,001,912

اندیشه فردا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
 • قیمت صدور
  1,001,912
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 1/39 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/26%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +388/54%
  • +161/75%
  • +19/54%
  • +10/55%
  • +4%
  • -0/02%
  • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,392,769,723,561
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,001,912
 • قیمت ابطال
  ریال 1,000,859
 • قیمت آماری
  ریال 1,013,461
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/26%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 5,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  27/83%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۹/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 20/55 K
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 3,615,326
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریامیرمحمد امیرسردار,سهیل جلیلی بارور
 • متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگیپارس آریان
 • آدرس سایتhttp://www.andishefardafund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام11/4%نقد و بانک37/56%اوراق مشارکت50/47%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق