مشترک هزاره سوم پاد
قیمت صدور
1,014,047
تصویر صندوق مشترک هزاره سوم پاد

مشترک هزاره سوم پاد

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
 • قیمت صدور
  1,014,047
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  3/45 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/21%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,451,432,689,986
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,014,047ریال
 • قیمت ابطال
  1,013,735ریال
 • قیمت آماری
  1,011,649ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/21
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %68/09
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/01
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/09
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  21/25 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  1,617,741میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریامیرمحمد امیرسردار,سهیل جلیلی بارور,امیر مهردادفر
 • متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
 • آدرس سایتhttp://www.andishefardafund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام3/87%نقد و بانک82/95%اوراق مشارکت11/7%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/48%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق