اندوخته پایدار سپهر
قیمت صدور
1,009,160
تصویر صندوق اندوخته پایدار سپهر

اندوخته پایدار سپهر

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
 • قیمت صدور
  1,009,160
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  211/32 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/41%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۲/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
211,322,041,147,634
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,009,160ریال
 • قیمت ابطال
  1,008,404ریال
 • قیمت آماری
  1,012,558ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/41
 • سقف واحد‌های صندوق
  300,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %69/85
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %25/59
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  18/90 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  91,267,726میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری سید امیر اعتمادی,سمیرا شیرمحمدی,حسن طاعتی کاشانی
 • متولی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی بانک صادرات ایران
 • آدرس سایت http://www.apsepehr.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6%نقد و بانک28/6%اوراق مشارکت63/19%واحدهای صندوق1/89%گواهی سپرده کالایی0/17%سایر دارایی ها0/14%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق